Rozdzielnice przemysłowe

214-rozdzielnica-zasilajaco-sterownicza

Rozdzielnice przemysłowe to stosowane w przemyśle urządzenia elektryczne, pełniące funkcje dystrybucji i zabezpieczenia przepływu energii elektrycznej, ale też funkcje sterownicze, choćby dla linii produkcyjnych czy poszczególnych procesów technologicznych w zakładach wytwórczych i wydobywczych. Ich podstawowym zadaniem jest przetwarzanie i dystrybuowanie energii elektrycznej z zapewnieniem należytej pewności i niezawodności zasilania, jakości energii przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów bezpieczeństwa. Dlatego zawierają takie podzespoły, jak: rozłączniki i wyłączniki mocy, wyłączniki różnicowo-prądowe, pozostałą aparaturę zabezpieczająco-sterującą oraz przewody i różnego rodzaju zaciski. Przetwarzanie może się odbywać przy pomocy transformatorów np. z jednego poziomu na inny, albo prostowników lub falowników z prądu przemiennego na stały lub odwrotnie. Rozdzielnice rozwiązują także problem kompensacji mocy biernej poprzez stosowanie kompensatorów.

Baterie kondensatorów – oszczędność energii

Kompensacja mocy biernej to inaczej poprawa współczynnika mocy prądu. Współczynnik ten ma  wpływ na pracę całej sieci przesyłowej i w optymalnych warunkach powinien wynosić jeden. Niektóre urządzenia elektryczne (silniki, dławiki, transformatory, wtryskarki, zgrzewarki, klimatyzatory, agregaty chłodnicze) poza mocą czynną potrzebują też biernej do wytworzenia pola magnetycznego. Pole to wytwarzane jest także przez kable, co ma znaczenie przy przesyłaniu energii na dużych odległościach. Dlatego, aby zminimalizować spadek mocy prądu i wyeliminować opłaty za bierną energię indukcyjną w rozdzielnicy montuje się baterie kompensacyjne mocy biernej. Pobierają one energię bierną o znaku przeciwnym do znaku tej pobieranej przez urządzenia odbiorcy. Suma mocy
o przeciwnych znakach kompensuje się, redukując pobór mocy biernej z sieci, co może niemal wykluczyć naliczanie opłaty za nią. Baterie takie muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy, a ich stopniowanie (ilość stopni i moc) do rzeczywistego poziomu obciążenia sieci, co pomaga w jak najlepszym wykorzystaniu zalet tego rozwiązania.