SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

simens1 na stronke - SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Szafy oświetlenia ulicznego SOU służą do zasilania, rozliczania, zabezpieczenia oraz sterowania siecią oświetlenia nocnego.

Szafy podzielone są zazwyczaj na dwa segmenty:

– energetyczny – pełniący rolę zestawu złączowo-pomiarowego, realizujący funkcję końcowego lub przelotowego złącza kablowego oraz pomiaru odbieranej energii elektrycznej poprzez bezpośredni układ pomiarowy;

– oświetleniowy – realizujący funkcję rozdziału, zabezpieczenia oraz sterowania odpowiednią ilością obwodów oświetleniowych.

Szafy oświetlenia ulicznego stosowane są do oświetlania: ciągów komunikacyjnych, miejsc użyteczności publicznej, zewnętrznych elewacji budynków, parkingów, parków, i innych otwartych przestrzeni.

Miejscami instalacji szaf oświetlenia ulicznego są:

– słupy prądowe, na których zawieszane są za pomocą uchwytów słupowych;

– tereny przypisane do powierzchni oświetlanych, gdzie w miejscu wynikającym z przebiegu ziemnej linii kablowej, za pomocą fundamentów, osadzane są jako wolnostojące.

 

Podstawowe elementy wyposażenia szaf oświetlenia ulicznego to:

konstrukcje montażowe, płyty izolacyjne, listwy zaciskowe dla przewodów zasilających i odbiorczych, tablice licznikowe, wyłączniki nadprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe jako zabezpieczenia przedlicznikowe oraz zabezpieczenia przewodów odbiorczych, zegarów, gniazd serwisowych, styczniki sterowane zegarami astronomicznymi lub wyłącznikami zmierzchowymi. Wyposażenie części złączowo pomiarowej przystosowane jest do plombowania.

Szafy oświetlenia ulicznego mogą być przystosowane do montażu lub wyposażane w:

modemy bądź układy realizujące zdalną transmisję odczytu energii elektrycznej, układ zdalnego sterowania oświetleniem poprzez sieć GPRS, systemy sterowania i monitoringu oświetlenia ulicznego CPA 2000+, reduktory mocy odpowiednio dobrane do parametrów szafy. Mogą być również dowolnie wyposażane i konfigurowane w zależności od ilości i sposobu sterowania obwodów oświetleniowych.

Wykonywane są w kolorach: standardowo szarym, na zamówienie w zielonym lub brązowym.

sou - SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO