ZESTAWY POMIAROWE

LICZNIKOWA TERMO - ZESTAWY POMIAROWE

ZESTAW POMIAROWY

Zestawy pomiarowe ZP służą do zasilania oraz rozliczania odbiorców energii elektrycznej poprzez bezpośrednie układy pomiarowe. Stosowane są głównie w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w zespołach garaży oraz na terenie ogródków działkowych.

Miejscem instalacji zestawów pomiarowych są:

– klatki schodowe gdzie montowane są: podtynkowo w szachtach/wnękach dla instalacji elektrycznych, lub naściennie, jako wiszące, a także jako przyścienne, stojące, często dopasowane do całkowitej wysokości kondygnacji;

– zewnętrzne ściany zespołów garaży, gdzie montowane są jako naścienne lub przyścienne, stojące;

– wewnętrzne ściany garaży podziemnych, gdzie montowane są jako naścienne, wiszące;

– granice poszczególnych posesji ogródków działkowych, gdzie za pomocą fundamentów osadzane   są jako wolnostojące lub montowane w linii ogrodzenia.

Podstawowe elementy wyposażenia zestawów pomiarowych to:

płyty izolacyjne, listwy przyłączeniowe, wyłączniki nadprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe montowane jako zabezpieczenia przedlicznikowe, trzy- lub jednofazowe tablice licznikowe.

Wyposażenie przystosowane jest do plombowania.

Zestawy pomiarowe mogą być dowolnie konfigurowane w zależności od: miejsca montażu, często związanych z nim ograniczeń, ilości rozliczanych odbiorców, potrzeby zabudowania aparatów zabezpieczających instalacje administracyjne lub niskoprądowe.

Zestawy pomiarowe mogą być przystosowane do montażu lub wyposażane w modemy realizujące zdalną transmisję odczytu energii elektrycznej.zp - ZESTAWY POMIAROWE