ROZDZIELNICE BUDOWLANE

BUDOWLANKA - ROZDZIELNICE BUDOWLANE

ROZDZIELNICE BUDOWLANE

Głównym przeznaczeniem rozdzielnic budowlanych jest dostarczanie energii elektrycznej, niezbędnej do wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych oraz eksploatacyjnych. Stosowane są na placach budów domów jednorodzinnych, obsługują również budowy dużych obiektów użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, handlowych i mieszkaniowych. Zasilają także budowy dróg, autostrad i infrastruktury z nimi związanej. Używane są do obsługi obiektów sportowych, imprez masowych i plenerowych.

 

Miejscami instalacji rozdzielnic budowlanych są tereny placów budów lub powierzchnie obiektów, gdzie istnieje potrzeba zasilania urządzeń elektrycznych. Rozdzielnice montowane są za pomocą uchwytów, stojaków lub fundamentów.

 

Podstawowe elementy wyposażenia rozdzielnic budowlanych to:

konstrukcje montażowe, płyty izolacyjne, listwy zaciskowe dla przewodów zasilających i odbiorczych, zabezpieczenia przedlicznikowe, tablice licznikowe, rozłączniki główne, w celach bezpieczeństwa montowane zazwyczaj na zewnętrznej elewacji rozdzielnic, wyłączniki nadprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe stosowne jako zabezpieczenia gniazd odbiorczych, gniazda odbiorcze, stojaki, uchwyty słupowe, fundamenty.

Dla wyposażania rozdzielnic budowlanych stosujemy następujące rodzaje gniazd odbiorczych:

– gniazda 2P, 16A, 24V, IP44 – tablicowe z użyciem transformatora,

– gniazda 3P, 16A, 230V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne,

– gniazda 5P, 16A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne,

– gniazda 5P, 32A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne,

– gniazda 5P, 63A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne,

– gniazda 5P, 125A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne,

Rozdzielnice budowlane mogą być dowolnie konfigurowane i wyposażane w zależności od: przewidywanych funkcji, sposobu i źródła zasilania, ilości i miejsca montażu gniazd odbiorczych i dodatkowego wyposażenia oraz sposobu montażu. Produkowane przez nas rozdzielnice budowlane są wyposażane w osprzęt wyłącznie markowych producentów – MOELLER, ETI, LEGRAND lub HAGER.

budowlanki - ROZDZIELNICE BUDOWLANE