ZESTAWY ZŁĄCZOWO-POMIAROWE

ZK3E na stornke1 - ZESTAWY ZŁĄCZOWO-POMIAROWE

ZESTAWY ZŁĄCZOWO-POMIAROWE

Zestawy złączowo-pomiarowe ZZP oraz szafki kablowo-pomiarowe SKP to połączenie złącz/węzłów kablowych z zestawami/szafkami pomiarowymi. Część złączowa służy do rozdziału, pełniąc funkcję złącza węzłowego, przelotowego lub końcowego, a także do zabezpieczenia zarówno układu pomiarowego jak i energetycznych linii kablowych niskiego napięcia, przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wyznacza także granicę eksploatacji pomiędzy dystrybutorem, a odbiorcą energii elektrycznej. Część pomiarowa zestawu ZZP służy do zasilania oraz rozliczania odbiorców energii elektrycznej, poprzez bezpośrednie lub półpośrednie układy pomiarowe.

Zestawy ZZP stosowane są głównie w budynkach mieszkalnych, lokalach użyteczności publicznej w zakładach produkcyjnych, przemysłowych i innych.

Miejscami instalacji zestawów złączowo-pomiarowych są:

– zewnętrzne ściany budynków, gdzie montowane są jako wnękowe lub przyścienne;

– granice posesji, gdzie za pomocą fundamentów osadzane są jako wolnostojące lub montowane w linii ogrodzenia.

 

Podstawowe elementy wyposażenia zestawów złączowo-pomiarowych to:

-konstrukcje montażowe, płyty izolacyjne, podstawy bezpiecznikowe, rozłączniki bezpiecznikowe;

-szyny prądowe oraz tory zerowe PEN wykonywane z płaskowników miedzianych lub aluminiowych;

-zaciski kablowe typu V/K, listwy przyłączeniowe, wyłączniki nadprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe montowane jako zabezpieczenia przedlicznikowe, tablice licznikowe;

-w przypadku pomiarów półpośrednich również przekładniki prądowe, listwy Ska, lampki kontrolne.

 

Wyposażenie części pomiarowej przystosowane jest do plombowania, a drzwi opcjonalnie mogą być wyposażane w drzwiczki rewizyjne lub wzierniki do odczytu liczników. Segmenty pomiarowe mogą być przystosowane do montażu albo wyposażane w modemy lub układy realizujące zdalną transmisję odczytu energii elektrycznej. Zestawy złączowo-pomiarowe zazwyczaj wyposażane są w elementy dodatkowe, takie jak kieszenie kablowe oraz fundamenty, które ułatwiają montaż oraz dają możliwość swobodnego wprowadzenia i podłączenia przewodów. W zależności od potrzeb i miejsca zastosowania zestawy ZZP mogą być rozbudowywane: o kolejne układy pomiarowe, segmenty z wyłącznikami głównymi, rozłącznikami P.POŻ., dodatkowe zabezpieczenia obwodów odbiorczych, łączone z rozdzielnicami budowlanymi lub szafami oświetlenia ulicznego.

zzp - ZESTAWY ZŁĄCZOWO-POMIAROWE