ROZDZIELNICE PRZEMYSŁOWE

212 rozdzielnica  - ROZDZIELNICE PRZEMYSŁOWE

ROZDZIELNICE PRZEMYSŁOWE

Rozdzielnice przemysłowe budowane są na indywidualne zamówienia, najczęściej w oparciu o dostarczoną dokumentację. Zazwyczaj pełnią funkcję rozdzielnic głównych, montowanych w miejscach doprowadzenia lub rozdziału zasilania. Stosowane są w zakładach przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Służą do zabezpieczenia instalacji elektrycznej po stronie niskiego napięcia oraz do dystrybucji energii. Często zapewniają również ciągłość w dostawie zasilania.

Rozdzielnice konstruowane są w formie segmentowej lub szkieletowej. Montuje się je wewnątrz budynków, jako wolnostojące lub przyścienne. Składają się z kilku przedziałów przystosowanych do połączenia w miejscu docelowym. Obudowy rozdzielnic wykonujemy w stopniu ochrony od IP-2X do IP-54, dla prądów znamionowych od 160 – 4000A.

Rozdzielnice przemysłowe, w zależności od wskazań zawartych w dokumentacji, wyposażamy w mosty szynowe, aparaty zabezpieczające, aparaturę kontrolną, pomiarową i sterowniczą, a także w układy samoczynnego przełączania zasilania (SZR) oraz w baterie kondensatorów.

W swojej ofercie proponujemy rozdzielnice kompletnie wyposażone oraz kompleksowo przygotowane do instalacji. Usługa ta wymaga dostarczenia projektu lub schematu ideowego, który określa rodzaj zastosowanych urządzeń oraz sposób ich połączenia.

przemysłowe - ROZDZIELNICE PRZEMYSŁOWE