ZESTAWY ZŁĄCZOWE, ZŁĄCZOWO-POMIAROWE. ZGODNE ZE STANDARDEM TECHNICZNYM NR 1/DMN/2014 – TAURON DYSTRYBUCJA SA.

zlacza - ZESTAWY ZŁĄCZOWE, ZŁĄCZOWO-POMIAROWE. ZGODNE ZE STANDARDEM TECHNICZNYM NR 1/DMN/2014 - TAURON DYSTRYBUCJA SA.
TAURON – POLSKA ENERGIA

Produkowane przez nas rozdzielnice zgodne z podstawowymi wymogami technicznymi TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.

Obowiązuje od dnia 14 stycznia 2014