VER-TOM Tomasz Pierzchała Sp.J.

Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

NIP 944-20-68-169
REGON 356559220
KRS 0000232305 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

PHONE +48 12 276 22 83 / 276 19 82
FAX+48 12 276 22 83
MOBILEPHONE 693404633

biuro@vertom.pl
info@vertom.pl

OPENING HOURS
MONDAY – FRIDAY 7,00-16,00

 

SALE DIRECTOR

KAZIMIERZ PROCHOWNIK
MOBILEPHONE +48 693 404 633
biuro@vertom.pl

SALE MANAGER

MARCIN KUDELSKI
MOBILEPHONE +48 722 170 400
m.kudelski@vertom.pl

TECHNICAL AND COMMERCIAL ADVISORS

TOMASZ PRZEPIÓRKA
MOBILEPHONE +48 667 990 799
t.przepiorka@vertom.pl

LESŁAW GROCHAL
MOBILEPHONE+48 698 668 590
l.grochal@vertom.pl

LEONARD MARCINKOWSKI
MOBILEPHONE +48 783 980 155
l.marcinkowski@vertom.pl

INQUIRY FROM ABROAD ENGLISH

offer@vertom.pl