ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY

SUKIENNICE - ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY

KRAKÓW

ROK 2009

W Sukiennicach zainstalowano zestaw złączowo-pomiarowy naszej produkcji, pełniący rolę rozdzielnicy głównej oraz realizujący funkcję pomiaru energii.