STADION MIEJSKI

WROCLAW - STADION MIEJSKI

WROCŁAW

ROK 2011

Zainstalowano kilkadziesiąt rozdzielnic naszej produkcji, służących do zasilania urządzeń obsługujących transmisje telewizyjne, zasilania sprzętu nagłaśniającego oraz banerów reklamowych.