STADION MIEJSKI

STADION CHORZOW - STADION MIEJSKI

CHORZÓW

ROK 2011

Zainstalowano kilkanaście złącz kablowych naszej produkcji, służących do zabezpieczenia oraz rozdziału energetycznych linii kablowych zasilających infrastrukturę stadionu.