ROZDZIELNICE METALOWE IP-54

KOPALNIA kopia kopia NA STRONKE - ROZDZIELNICE METALOWE IP-54

LUBLIN

ROK 2015

Rozdzielnice metalowe w stopniu ochrony IP-54,
przystosowane pod montaż falowników.