ROZDZIELNICE GŁÓWNE, OBIEKTOWE I TABLICE PIĘTROWE

DABIE - ROZDZIELNICE GŁÓWNE, OBIEKTOWE I TABLICE PIĘTROWE

KRAKÓW

ROK 2014

Na osiedlu „Dąbie Park” zainstalowano komplet rozdzielnic głównych, licznikowych tablic piętrowych i rozdzielnice obiektowe naszej produkcji.