PARK TECHNOLOGICZNY

kondensatory na str - PARK TECHNOLOGICZNY
NIEPOŁOMICE

ROK 2014

Kolejną naszą realizacją są baterie kondensatorowe do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia z regulacją cos φ.