CERTYFITAT B/12/109/10

B 12 109 10 - CERTYFITAT B/12/109/10

Rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe. Rozdzielnica budowlana w obudowie z materiału izolacyjnego.

TYP:
RB-Ls 63A