Złącze elektryczne – opis urządzenia

zk3a 1p - Złącze elektryczne – opis urządzenia

Złącze elektryczne jest punktem połączenia sieci dostawcy energii elektrycznej i sieci właściciela budynku. Urządzenie to znajduje zastosowanie w dystrybucji energii w sieciach niskiego napięcia.
Z reguły, poza samym łączem ma również zainstalowane zabezpieczenie chroniące sieć elektryczną budynku przed skutkiem zwarć. Złącze elektryczne bywa łączone z rozdzielnicą główną, jeśli wychodzi z niego więcej, niż jedna wewnętrzna linia zasilająca. Bywa łączone również w zestawy złączowo-pomiarowe, to jest w urządzenie stanowiące zabezpieczenie obwodu oraz dające firmie dystrybucyjnej możliwość odczytu poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców komunalnych. W Polsce złącze elektryczne najczęściej montowane jest w specjalnych skrzynkach na elewacji i słupach lub wolnostojąco tak, aby obsługa zakładów energetycznych miała do niego ułatwiony dostęp. Spółki dostarczające energię elektryczną mają wyraźnie określone specyfikacje na tego typu urządzenia, przez co lokalni producenci zwykle dostosowują swoje modele złączy elektrycznych do wymagań określonej spółki.

Cechy charakterystyczne złącz elektrycznych

Dobrze zaprojektowane złącze elektryczne powinno cechować się modułową konstrukcją, aby
w przypadku awarii można było szybko i skutecznie dokonać naprawy uszkodzonego elementu urządzenia. Powinno też oferować łatwość jego rozbudowy o kolejne moduły. Dobrze jest, gdy zawiera wziernik lub zabezpieczone jest drzwiami inspekcyjnymi, samo wnętrze zaś można dowolnie podzielić tak, aby łatwo oddzielić od siebie części dostawcy i odbiorcy. Obudowa złącza powinna pomieścić również listwy z bezpiecznikami i być wolna od skraplającej się wody, ma też mieć określoną odporność na uderzenia mechaniczne, właściwą klasę izolacji i kategorię palności. Jeśli chodzi o materiał, z którego jest wykonana, może być to polimer termoutwardzalny lub metal. Ale co najważniejsze, urządzenie takie powinno spełniać szereg wymagań i norm, zarówno krajowych, jak i europejskich.