Certyfikaty

Wysoka jakość oraz zgodność wyrobów z obowiązującymi normami umożliwiła nam uzyskanie certyfikatów na prezentowane w naszej ofercie wyroby, które posiadamy i systematycznie odnawiamy od ponad 12 lat.

Posiadamy certyfikaty uprawniające nas do oznaczania produktów znakiem bezpieczeństwa „B”, a także certyfikaty potwierdzające zgodność wykonania produktów z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/ WE, nadające prawo oznakowania produktów znakiem zgodności CE.

Certyfikaty zostały wydane przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie.

CERTYFIKAT


EATON ELECTRIC
PARTNER EATON, PREFABRYKATOR O STATUSIE VIP

CERTYFIKAT


PROFESJONALNY PARTNER W BIZNESIE W GRUPIE ELEKTRO OMEGA S.A.

CERTYFIKAT


LEGRAND POLSKA SP. Z O.O.
AUTORYZOWANY PRODUCENT ROZDZIELNIC LEGRAND DO 4000A.

CERTYFIKAT


INCOBEX Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY PREFABRYKATOR ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH nN MONTOWANYCH W OPARCIU O PRODUKTY FIRMY INCOBEX Sp. z o.o.

CERTYFIKAT


EATON ELECTRIC
AUTORYZOWANY PREFABRYKATOR W ZAKRESIE SYSTEMU ROZDZIELNIC PROFI+ ORA XVTL FIRMY EATON ELECTRIC.

CERTYFIKAT


ETI POLAM SP. Z O.O.
AUTORYZOWANY PREFABRYKATOR PRODUKTÓW ETI POLAM SP. Z O.O.

CERTYFIKAT


HAGER
CERTYFIKOWANY PREFABRYKATOR SYSTEMU ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH UNIVERS N (1600A) MARKI HAGER.

CERTYFIKAT CE/041/14


Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych- natynkowe i podtynkowe.

TYP:
RP-6, RP-12, RP-18, RP-24, RP-36, RP-48, RP-60, RP-72,RP-80, RP-96, RP-100, RP-120 RN-6, RN-12, RN-18, RN-24, RN-36, RN-48, RN-60, RN-72, RN-80, RN-96, RN-100, RN-120, RL-6, RL-12, RL-18, RL-24, RL-2-24, RL-36, RL-48, RNL-6, RNL-12, RNL-18, RNL-24, RNL-36, RNL-2-24, RNL-48, RNL-1F, RNL-3F, TG, ZTG, TP-2, TP-3, TP-4, TP-5, TP-6, R-P/M, RB,RM,RG,SIT,RS

CERTYFIKAT B/12/083/14


Obudowy metalowe do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych- natynkowe i podtynkowe.

TYP:
RP-6, RP-12, RP-18, RP-24, RP-36, RP-48, RP-60, RP-72,RP-80, RP-96, RP-100, RP-120 RN-6, RN-12, RN-18, RN-24, RN-36, RN-48, RN-60, RN-72, RN-80, RN-96, RN-100, RN-120, RL-6, RL-12, RL-18, RL-24, RL-2-24, RL-36, RL-48, RNL-6, RNL-12, RNL-18, RNL-24, RNL-36, RNL-2-24, RNL-48, RNL-1F, RNL-3F, TG, ZTG, TP-2, TP-3, TP-4, TP-5, TP-6, R-P/M, RB,RM,RG,SIT,RS

CERTYFITAT B/12/109/10


Rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe. Rozdzielnica budowlana w obudowie z materiału izolacyjnego.

TYP:
RB-Ls 63A

CERTYFIKAT CE/12/150/07


Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia.

TYP:
ZPP-G, ZPP-D – zestawy przyłączeniowo-pomiarowe
ZZP-G, ZZP-D – zestawy złączowo-pomiarowe

CERTYFIKAT B/12/433/07


Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia.

TYP:
ZPP-G, ZPP-D – zestawy przyłączeniowo-pomiarowe
ZZP-G, ZZP-D – zestawy złączowo-pomiarowe

CERTYFIKAT CE/12/151/07


Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia. Złącza kablowe.

TYP:
ZK-1, ZK-2, ZK-3

CERTYFIKAT B/12/434/07


Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia. Złącza kablowe.

TYP:
ZK-1, ZK-2, ZK-3